धनको दुरुपयोग कसरी हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

धनको दुरुपयोग कसरी हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ ।
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम् ॥ – विदूर नीति

असल कर्म गरेर कमाएको धन दुई तरिकाले दुरुपयोग हुन सक्छ : एक कुपात्रलाई दिएर र अर्को सत्पात्रलाई नदिएर ।
धनको सही परिचालन हुन सकेन भने दुरुपयोग हुन पुग्छ । धन प्राप्त गर्ने व्यक्ति कुपात्र भयो भने धनको दुरुपयोग हुन्छ । यसैगरी सत्पात्रलाई धन दिन सकिएन भने पनि दुरुपयोग निम्तिन सक्छ । त्यसैले धनको परिचालन गर्दा सर्बप्रथम कस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ विचार गर्नु आवश्यक छ । असली व्यक्तिलाई धन चलाउन दिनु र कुपात्रलाई नदिनु भन्ने विदुर नीति मननीय छ ।

–नारायणप्रसाद निरौला –