कस्ता कुरामा बढी आश गर्नु हुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

कस्ता कुरामा बढी आश गर्नु हुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

 

यो धु्रवाणि परित्यज्य अधु्रवं परिसेवते ।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अधु्रवं नष्टमेव हि ।। – चाणक्य

जसले निश्चित् वस्तुलाई त्यागेर अनिश्चित् वस्तुको कामना वा आशा गरिरहन्छ ऊ पछुताउँछ मात्र ।
जुन कुरो यत्न गरेर पनि प्राप्त हुँदैन त्यस्तो वस्तुलाई त्याग्नु नै उचित हुन्छ भन्ने चाणक्यको मत रहेको छ । यसैगरी जुन कुरो प्राप्त भएको छ त्यसैलाई स्वीकारेर अघि बढ्न सक्न पर्दछ । एउटै कुरामा निरन्तर आशावादी बनेर बस्नु हुँदैन । जे जस्तो हुन्छ त्यसैमा अघि बढ्दै गर्नु पर्छ भन्ने चाणक्यको नीति वचन मननीय छ ।

–नारायणप्रसाद निरौला –