महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगको अध्यक्षमा दरखास्त आह्वान

महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगको अध्यक्षमा दरखास्त आह्वान

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ । आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै परिषद्ले महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण संलग्न गरी १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन sambaidhanik@opmcm.gov.np मा पठाउनुपर्नेछ ।