मूर्ति बोल्छन् (रहस्य-२)

  • 57
    Shares
मूर्ति बोल्छन् (रहस्य-२)

-अशाेक घिमिरे-

मूर्तिहरू भाव बोलीरहन्छन्
प्रत्येक मनका भाषा बोलीरहन्छन्
मानिसका स्वरूप बोल्छन्
मूर्तिहरू मानिसका विचार बोलीरहन्छन्
मूर्तिहरू सृष्टिको रहस्य बोल्छन्
भव भाव र भावना बोल्छन्

मूर्तिहरूमा आफ्ना आफ्ना विशेषता हुन्छन्
मूर्ति प्रतिमा सालिक तस्वीरहरू
संकेत र प्रतीक हुन् संस्मरण र प्रमाण हुन्
मूर्ति शिलका हुन् चाहे सुनका
काठका हुन् वा धातुका
रत्न वा मट्टिका
चरित्र बोल्छन् आदर्श बोल्छन्

मूर्ति सनातन बोल्दै आए
बुद्धमूर्तिले शान्ति बोले
राममूर्तिले मर्यादा बोले
कृष्णमूर्तिले अलौकिक अथाह ज्ञान बोले
प्रतिष्ठापित मूर्ति विग्रहहरू
लाक्षणिक धर्म बोले दर्शन बोले

मूर्तिहरूमा
धृति क्षमा दम अस्तेय शौच
इन्द्रियनिग्रह धी विद्या सत्य
अक्रोध , दश लक्षण छन्
इ मानवधर्मका लक्षण हुन्
सम्मानित मूर्तिहरू मानवीय आस्था बोल्छन्
मूर्ति मौन बोल्छन् ।