सज्जनको लक्षण के ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

सज्जनको लक्षण के ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन

न ह्रश्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते ।
गंगो ह्रद इवाक्षोभ्यो यः स पंडित उच्यते ।।– विदूर नीति

जो आफूलाई आदर सम्मान पाउँदा उत्तेजित रहँदैन र अनादर गर्दा पनि क्रोधित हुँदैन ऊ नै वास्तवमा ज्ञानी अर्थात् सज्जन हो ।
समभाव हुने व्यक्ति नै वास्तवमा सज्जन हुन्छन् । समभाव हुनु भनेको दुःख र सुखलाई उस्तै मान्न सक्नु हो । मान सम्मान पाउदा सबै खुशी र हर्षित हुन्छन् । तर अपमानमा सबै सन्तोषी रहन सक्दैनन् । त्यसैे खुशीमा पनि हर्षले उत्तेजित नहुने र अपमान हुँदा पनि रीसले चूर्ण नहुने व्यक्तिमा नै समभाव हुन सक्नछ । यस्ता व्यक्ति नै वास्तवमा सज्जन वा ज्ञानी जन हुन् ।

–नारायणप्रसाद निरौला –